Kontakt TBT

  • Har du kjøpt et abonnement på en VPN-tjeneste for å se på TV og omgå geografiske sperrer?
  • Har du problemer med å få tjenesten til å virke? Har du problemer med økonomiske forhold knyttet til tjenesten? Da bør du kontakte selskapet som har solgt deg tjenesten. TBT kan ikke hjelpe deg med tekniske eller økonomi knyttet til tjenester du har kjøpt av et 3. parts selskap.

  • Har du forslag til noe TBT kan skrive om?

  • Har du et generelt spørsmål som andre kan ha nytte av?

  • Da hører vi i TBT gjerne fra deg. Vi er alltid opptatt av å gjøre sakene våre bedre og mer utfyllende.